Navigationطرح هزار در دو هزار

در این طرح هزاران فرد نیکوکار فقط با پرداخت ماهیانه مبلغ حداقل 2000 تومان به صورت مستمر انجمن را در تامین هزینه ها یاری می نمایند .

خداوند به دستهای پاک نظر دارد نه به دستهای پر

طرح درمان یار

شـما نیکوکار گرامی با شرکت در این طرح می توانید حمایتهای مالی خود را اختصاصاً در جهت کمک هزینه بهداشت و درمان به حساب ویژه این طرح به شماره کارت6221061206053912 / حساب47000115630606 بانک پارسیان به نام انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک واریز نمایید. همچنین شما متخصص و پزشک نیک اندیش می توانید با کاهش تعرفه ها،مددجویان نیازمند انجمن را در مراحل درمانی ایشان یاری نمایید.

طرح سفیر

هر یک از افراد جامعه می توانند با عضویت افتخاری در انجمن بعنوان سفیر , در راستای اهداف انجمن فعالیت نمایند.
که مهمترین آنها “ معرفی انجمن و پیشگیری از آسیب نخاعی” می باشد.

طرح کرامت

حامیان این طرح نیکوکارانی هستند که تمایل دارند به صورت مستقیم و با شرایط دلخواه خود از یک یا چند مددجوی نیازمند با پرداخت بخشی از هزینه های جاری زندگی شان حمایت نمایند. در این طرح نیکوکار هدیه نقدی خود را به صورت پرداختهای منظم ماهیانه مستقیماً به شماره حساب مددجو واریز می نماید. جهت حفظ کرامت مددجویان هرگونه ارتباط حضوری با مددجو صرفاً به واسطه انجمن و اکیداً با رضایت خانواده مددجو امکان پذیر می باشد.

اطلاعات تماس

اراک - خیابان دانشگاه - خیابان قیام - جنب مدرسه حضرت رقیه - انتهای بن بست انتظار 4
انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک
شماره های تماس: 33688366-086
همراه: 09188615737 و شماره فکس: 33688355-086

شماره حساب انجمن

شماره کارت : 3912-0605-0612-6221

حساب جام به شماره 36-18396078

شماره کارت : 6809-7006-3377-6104

Top of Page