Navigationطرح درمان یار

افراد آسیب نخاعی حداقل با پنج آسیب حرکتی، حسی، ادراری، مدفوعی و جنسی روبه رو هستند، که برای هر یک میبایست اقدامات درمانی را زیر نظر پزشک یا فرد متخصص پیگیری نمایند.
فردآسیب نخاعی پس از جراحی، نیاز به انواع خدمات متخصصان و کارشناسان حداقل ۱۴ رشته پزشکی و توانبخشی دارد.
هزینه های این خدمات برای بسیاری از خانواده ها قابل پرداخت نیست و متاسفانه با مشکلات بزرگتری از راه نرفتن، همچون زخم بستر، نارسایی کلیه،پوکی استخوان، خشکی عضلات و عفونتهای مکرر نیز روبرو می شوند .
هر چند که مشکلات افراد آسیب نخاعی فقط به همین جا ختم نمی شود ، افسردگی، اختلالات روحی و فروپاشی بنیان خانواده هم بدلیل عدم حمایتهای لازم و فشاری که به فرد و خانواده وارد می گردد، متاسفانه شایع می باشد.
شـما نیکوکار گرامی با شرکت در این طرح می توانید حمایتهای مالی خود را اختصاصاً در جهت کمک هزینه بهداشت و درمان به حساب ویژه این طرح به شماره کارت 6221061206053912 / حساب47000115630606 بانک پارسیان به نام موسسه خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک واریز نمایید.

همچنین شما متخصص و پزشک نیک اندیش می توانید یک روز در ماه برای ویزیت رایگان مددجویان در محل موسسه حضور داشته باشید یا با کاهش تعرفه ها، مددجویان نیازمند را در مراحل درمانی ایشان یاری نمایید.

همراهی شما برای انجام مسئولیت اجتماعی، باعث افتخار ماست

Top of Page