Navigationخدمات بهداشت و درمان

یکی از سختترین مشکلات پس از وقوع آسیب نخاعی "عدم کنترل ادرار و مدفوع" میباشد که فرد را مجبور به استفاده همیشگی از تجهیزات بهداشتی مینماید.
کمبود یا نداشتن کیفیت مناسب آن نارسایی مثانه و کلیه ،زخم بستر و انواع عفونتها را در پی دارد.
تجهیزاتی که از نان شب برای عزیزان آسیب نخاعی واجبتر هستند.

به همین دلیل اولویت خدمات موسسه تکمیل تجهیزات بهداشتی مورد نیاز این عزیزان به صورت دوره ای می باشد.


  1- اقلام مورد نیاز جهت سونداژ شامل:
  سونداژ

 • سوندهای ادراری(نلاتون،فولی،شیت)
 • کیسه ادرار
 • ژل لوبریکانت
 • بتادین
 • دستکش لاتکس
 • چسب ضد حساسیت
 • پنبه
 • سرنگ و آب مقطر


  2-پوشک و زیر انداز بی اختیاری

  3-اقلام مورد نیاز جهت پانسمان زخم بستر شامل:

 • گاز استریل و غیر استریل
 • پانسمان آماده
 • سرم شستشو
 • دستکش جراحی
 • پمادهای مخصوص زخم بستر


Top of Page