Navigationعوامل انسانی یکی از تأثیرگذارترین عوامل و مسئول 60% از تصادفات رانندگی محسوب می شوند.

نبود سیستم‌های محافظتی و ایمنی در اتومبیل‌ها و استاندارد نبودن اغلب جاده‌های کشور در کنار ‌رعایت‌نکردن قوانین، عوامل اصلی ایجاد سوانح و تصادفات رانندگی است که منجر به آسیب نخاعی می‌شود، به‌طوری‌که نماینده سازمان جهانی بهداشت نیز در این باره گفته که آسیب‌های بسیار بالا ناشی از تصادفات رانندگی در ایران به‌دلیل عدم‌آموزش و آگاهی و سوء‌رفتارهای اجتماعی رانندگان است و رانندگان در جاده‌های ایران بسیار خشونت‌آمیز رانندگی می‌کنند.
ضایعات نخاعی ناشی از تصادفات، عوارض و پیامدهای جبران ‌ ناپذیری به دنبال دارد که دانستن و رعایت آنها می‌ تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از این صدمات داشته باشد.


• اجتناب ازحواس پرتی، از جمله ارسال پیام کوتاه، صحبت کردن با تلفن و غذا خوردن به هنگام رانندگی
• اجتناب از رانندگی پس از مصرف داروهای خواب آور
• استفاده از کمربند ایمنی
درموقع استفاده ازخودرو همیشه کمربندایمنی خودرا ببندید.
هرساله تقریبا" 6.4 میلیون تصادف وسائط نقلیه رخ می دهد.
تصادفات رانندگی موقعی اتفاق می افتدکه حداقل انتظار در این خصوص وجود دارد.
بنابراین اهمیت زیادی داردکه همواره و درتمام اوقات ازکمربندایمنی استفاده شود.
• استفاده از کلاه ایمنی
ضروری است درموقع استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده شود.
هر ساله بیش از500000 نفردچارحوادث مربوط به دوچرخه و موتورسیکلت می شوند.
• آگاهی از عوارض جانبی داروهای تجویزی قبل از رانندگی
• مهار مناسب کودکان زیر 12 سال در صندلی عقب اتومبیل
• رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله رعایت سرعت، بخصوص در مورد رانندگان جوان

همراهی شما برای انجام مسئولیت اجتماعی، باعث افتخار ماست

Top of Page