Navigationطرح کرامت

حامیان این طرح نیکوکارانی هستند که تمایل دارند به صورت مستقیم و با شرایط دلخواه خود از یک یا چند مددجوی نیازمند با پرداخت بخشی از هزینه های جاری زندگی شان حمایت نمایند. در این طرح نیکوکار هدیه نقدی خود را به صورت پرداختهای منظم ماهیانه مستقیماً به شماره حساب مددجو واریز می نماید. جهت حفظ کرامت مددجویان هرگونه ارتباط حضوری با مددجو صرفاً به واسطه انجمن و اکیداً با رضایت خانواده مددجو امکان پذیر می باشد.

اطلاعات تماس

اراک - خیابان دانشگاه - خیابان قیام - جنب مدرسه حضرت رقیه - انتهای بن بست انتظار 4
انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک
شماره های تماس: 33688366-086
همراه: 09188615737 و شماره فکس: 33688355-086

شماره حساب انجمن

شماره کارت : 3912-0605-0612-6221

حساب جام به شماره 36-18396078

شماره کارت : 6809-7006-3377-6104

Top of Page