Navigationکمک های اولیه از سری فعالیت هایی است که باید به درستی انجام شود تا آسیبی به کسی نرساند.

افرادی که از اصول حمل مصدوم اطلاعی ندارند، نباید به این عمل اقدام کنند، گاهی مصدومین، دچار شکستگی ستون فقرات می شوند اما آسیب نخاعی به آنها وارد نمی شود؛ در چنین حالتی اگر دست یا پای آنها کشیده شودو حتی یک تغییر وضعیت کوچک می تواند سبب آسیب نخاعی و حتی قطع نخاع شود.
بهتر است در این مواقع سریعا با امداد تماس گرفته و مطمئن شوید که راه تنفسی فرد مصدوم دچار مشکل نشده باشد.

همچنین لازم است از تکان دادن فرد مصدوم خودداری کرده و تا رسیدن آمبولانس صبر کنید.

اطلاعات تماس

اراک - خیابان دانشگاه - خیابان قیام - جنب مدرسه حضرت رقیه - انتهای بن بست انتظار 4
موسسه خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک
شماره های تماس: 33688366-086
همراه: 09188615737 و شماره فکس: 33688355-086

شماره حساب موسسه

شماره کارت : 3912-0605-0612-6221

حساب جام به شماره 36-18396078

شماره کارت : 6809-7006-3377-6104

Top of Page